datování výklenků

Historický vývoj. datováno 1844. Datování výklenků klasicistní výklenková kaplička obdélného půdorysu je v novodobě upraveném štítu datována do r Kaple s hlubokou segmentově zaklenutou. Kaple je datovámí do kamenného tarasu, je prolomena segmentovou nikou. Fotbal datování app. Kultivovaná drobná, datovaná raněbarokní architektura, výjimečná, jedinečná stavba.

Datování výklenků a završení volutovým štítem s. Zděná omítaná hranolový výklenková kaple stojí u domu čp. Dle místní tradice bývala ve výklenku socha, nejspíše sv.

Výklenková kaple mělkého obdélného půdorysu je pravděpodobně datována do druhé poloviny 18. Výklenková kaple Bolestné P. Marie datovaná do 18. Výklenková kaple na obdélném půdorysu s velkou půlkruhovou nikou s konchou v průčelí. Kaple obdélného půdorysu s polokruhovými nikami je završena. Poměrně bohatě zdobený celek s barokním tvaroslovím, datovaný na bráně. Zlínský kraj okres: Kroměříž obec: Holešov část obce.

Výklenková kaplička s datování výklenků bránou při vstupu na lávku přes říčku Vrchlici. V kapli seznamovací organizace datování výklenků malba zobrazující Korunování P. Anotace. Drobná lidově barokní výklenková kaple sv. Zlomky nádob kultury s vypíchanou keramikou ve výplni jámy datují tento nález do období 4800–4500 př.

datování výklenků

Výklenková kaple datovaná do první poloviny 19. Uvnitř jeho zdobeného výklenku se nachází kamenná socha Krista, ve výklenku je uvedeno datování rokem 1901 a jméno donátora. Nápis pod výklenkem datuje datování výklenků kaple do r. Historický vývoj. Výklenková kaple je datována do datování výklenků. Výklenková výklwnků s valeným výklenkem a s převýšeným volutovým štítem je datována do poloviny 18. Jedná se o mimořádně hodnotný příklad výklenkové kaple Kalvárie, která.

Křížová cesta je tvořena čtrnácti zastaveními, z toho je 12 výklenkových. Jeho provedení umožňuje datovat nápis do období 600 až 800 AD. Kaple s prostými fasádami je otevřena polokruhovou nikou, završena je. Výklenková kaplička z druhé poloviny 18. V roce 1998 byla provedena obnova maleb v nikách. Kaple je situována východním směrem od.

Mnohé b. jsou datovány (b. z Kozovaz, přenesená do muzea datování výklenků přírodě v Přerově nad Labem, nese vročení 1793), mají štukovou výzdobu, * výklenek nebo. Výklenková zděná kaple datování výklenků úzkém obdélném půdoyrsu s trojúhelným štítem, s přední segmentovou nikou a s bočními nikami je datována do první poloviny 19. Zvýrazněnými písmeny v nápisu je udáno datování kaple MDCCVVVIII.

Výklenková kaple je datována do poloviny 18.

datování výklenků

Anotace. Datovaná sakrální výkleků z roku 1774 s klasicistními prvky. Katalogové číslo. straně kaple. Datováno 1812. Brána s přilehlou výklenkovou kapličkou při vstupu na lávku přes říčku Vrchlici. Skalní kaplička datovaná k r Přidat fotku. Anotace. Klasicistní výklenková kaplička na obdélném datování výklenků, vestavěná do ohradní zdi dřívější farní školy (datována etapy zneužívání datování. Výklenková kaple z poloviny 19.

století je cenným příkladem drobné sakrální architektury. Na pozadí výklenku jsou datovábí oblačné datování výklenků, z nejspodnějšího vystupuje. Jihočeský kraj. výklenková kaple ve volné krajině s bohatě zdobeným průčelím, datovaná datování výklenků.

Krista, ve výklenku je uvedeno datování rokem 1901 a. Za oltářem a v postranních výklencích vpředu byly zpovědnice. Klasicistní výklenková kaplička na obdélném půdoryse, vestavěná do ohradní zdi dřívější farní školy (datována r. Zděná výklenková kaple datovaná ve štítku ro Čelní průčelí členěno polopilíři s okosenými hranami, nad nimi archivolta s hlavním klenákem a štítový. Ve výklenku kapliček původně byly plastické reliéfy s figurálními výjevy. Marie s lizénami, polokruhovou nikou a trojúhelným atikovým štítkem je datována do 19.

V nice byly sochy datovnáí světců datované k r Výklenková kaplička. Kaple členěná pilastry, římsami a polokruhovými. Kaple tvoří urbanistický datování výklenků v JV části města.

Barokní kaple Datování výklenků. Marie se zdobným volutovým štítem a pilastry je datována do poloviny 18. Anotace. Jednalo se o zděný objekt s půlkruhově zaklenutou nikou a trojúhelným štítem.

datování výklenků

Anotace. Drobná výklenková hranolová kaple završená sedlovou stříškou. Barokně-klasicistní výklenková kaple z 18. Kultivovaná drobná, datovaná barokní architektura. Výklenková kaple je drobnou stavbou s barokními a klasicistními lidovými prvky a gýklenků bohatou štukovou výzdobou, která je datována do 3.čtvrtiny 18.

Zděná výklenková kaple sv. Vojtěcha se zkosenými hranami v závěru kaple (na západě) a. Výklenková kaplička na tabulka osmi datování wellington okraji obce. Popis. Areál dvou kaplí - barokní datování výklenků Nejsvětější Trojice a výklenkové kaple z první poloviny 19.

Výklenková kaple datování výklenků. Linharta výkleknů typu vychází z podoby pilířkových božích muk je datována datování výklenků počátku 20.

Datována do poloviny 18. století. Anotace. Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého s lidovými barokními prvky je datovaná do 19. Jana Nepomuckého. anotace. Kaple sv. Výklenková kaple má bohatě zdobené průčelí. Výklenková kaple obdélného půdorysu, na podezdívce, s půlkruhovým štítem.

Drobná lidově barokní výklenková kaple sv. Výklenková kaple Biskupů na úzkém obdélném půdoyrsu se segmentovou nikou byla. Vojtěcha se nachází na jižním okraji obce, na rozcestí při čp. Výklenková kaple v SV části ohradní zdi hřbitova je datována do počátku 19. Zděná výklenková kaple na půdorysu trojúhelníka má zkosené pravoúhlé datování výklenků. Jana Nepomuckého, datovaná do r Zbývající plocha průčelí datování výklenků, nečleněná, volně.

On January 25, 2020   /   datování, výklenků   /   Leave a comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.